Palvelut

XperienceFocuksen palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Projekti voi koostua esimerkiksi seuraavanlaisista aihealueista:

Nykytilan kartoitus

• Selvitys siitä, miten asiakaskeskeisyys tällä hetkellä näkyy yritysen toiminnassa sekä ehdotukset kehitystoimiksi.

Materiaalin englanninkielinen alkuperäisversio on julkaistu kirjassa Vesterinen, Committed to Customers, Suomen Liikekirjat 2014.

 
 
 

Asiakaspalautteen hyväksikäyttö

• Räätälöity projekti yrityksen oman tiimin kanssa. Kehitetään prosesseja ja työkaluja asiakaspalautteen keräämiseksi ja prosessoimiseksi, palautteen analysointiin ja raportointiin, parannustoimenpiteiden käynnistämiseen ja seurantaan, mittareiden määrittelyyn ja niiden hyväksikäyttöön esim.palkitsemisjärjestelmissä.

Net Promoter Score (NPS) -menetelmän käyttöönotto

• NPS-menetelmän tehokasta hyväksikäyttöä tukevien prosessien ja käytäntöjen kehittäminen.

Workshopit ja valmennus

• Asiakaskeskeisten käytäntöjen kehittäminen eri alueille.

Koulutus

• Asiakaskeskeisen yrityskulttuurin kehittämistä tukevat koulutuskokonaisuudet.